www.ralev.be

Dynamische website.

home

Dynamische websites zijn voor meer dan 80% van de KMO's, eenmanszaken en verenigingen de beste oplossingen.

Pagina's kunnen gamakelijk aangepast worden dank zij  content management system (afgekort

CMS).

 

Meestal bestaan dynamische websites uit twee delen :

  • het eerste deel voor de bezoekers (om webpagina's te bekijken)
  • het tweede deel voor de administratie (om de inhoud van webpagina's te bewerken).

Voordelen van een dynamische website:

  • 24/24 mogelijk om zelf uw website aan te passen
  • gemakkelijk menu uit te breiden
  • gemakkelijk pagina's toe te voegen
  • gemakkelijk foto's toe te voegen
  • statistieken van uw website te bekijken
  • kan gemakelijk uitgebreid worden tot een webwinkel
  • ...

 

Meest gebruikte programmeer technieken die ik gebruik:

wd

PHP

 

Hypertext Preprocessor (afgekort PHP) is een scripttaal, die bedoeld is om op webservers dynamische webpagina's te creëren. Talloze website worden dynamisch gegenereerd door PHP-scripts en bijna net zo vaak wordt een database (meestal MySQL) gebruikt om de gegevens voor de webpaginas op te slaan of op te halen en om in de browser te presenteren.

wd

ASP.NET

 

Active Server Pages (afgekort ASP) is van oorsprong een Microsoft-technologie. ASP.NET is een manier om op webserver webpagina's te genereren met behulp van programmacode en gegevens uit database (meestal SQL). Met ASP.NET is het mogelijk een website te maken, die duizenden mogelijke resultaten kan produceren, afhankelijk van wat de bezoeker vraagt. Bovendien kunnen duizenden gebruikers (tegelijkertijd) gebruikmaken van hetzelfde programma.

wd

SQL

 

Structured Query Language (afgekort SQL) is een ANSI/ISO-standaardtaal voor een relationeel 'database management systeem' (DBMS). Het is een gestandaardiseerde taal die gebruikt kan worden voor taken zoals het opbouwen, bevragen en het aanpassen van gegevens in een relationele databank.

wd

MYSQL

 

MySQL is een opensource-managementsysteem voor relationele databases (RDBMS). SQL is de taal die wordt gebruikt om databases van dit systeem op te bouwen, te bevragen en te onderhouden. MySQL werd  vooral gebruikt voor internettoepassingen die werken met veel gegevens zoals webschops, CMS's en andere veel eisende internettoepasingen, meestal in combinatie met PHP..

wd

AJAX/WEB 2.0

 

Asynchronous JavaScript And XML (afgekort AJAX) is een term voor het ontwerp van interactieve webpagina's waarin asynchroon gevraagde gegevens worden opgehaald van de webserver. Daardoor hoeven dergelijke pagina's niet in hun geheel ververst te worden door gebruik te maken van XMLHttpRequest hoeft de webpagina niet opnieuw ververst te worden om nieuwe inhoud te krijgen.

wd

HTML

 

HyperText Markup Language (afgekort HTML) is een opmaaktaal voor de specificatie van documenten, voornamelijk bedoeld voor het World Wide Web (afgekort WWW).

wd

DHTML

 

Dynamic HTML (afgekort DHTML) is een term die gebruikt wordt voor interactieve webpagina's. Deze pagina's maken gebruik van een combinatie van HTML, een scripttaal in de browser zoals JavaScript, en CSS.

wd

CSS

 

Cascading Style Sheets (afgekort tot CSS), stijlbladen, zijn een mogelijkheid om de vormgeving van webpagina's los te koppelen van hun feitelijke inhoud en centraal vast te leggen. De CSS-informatie voor de vormgeving van het document wordt toegevoegd aan de HTML-code ervan.

wd

Javascript

 

Active Server Pages (afgekort ASP) is van oorsprong een Microsoft-technologie. ASP.NET is een manier om op webserver webpagina's te genereren met behulp van programmacode en gegevens uit database (meestal SQL). Met ASP.NET is het mogelijk een website te maken, die duizenden mogelijke resultaten kan produceren, afhankelijk van wat de bezoeker vraagt. Bovendien kunnen duizenden gebruikers (tegelijkertijd) gebruikmaken van hetzelfde programma

Javascript is een scripttaal die veel gebruikt wordt om webpagina's interactief te maken en kleine webapplicaties voor webpagina's te ontwikkelen.

Indien u reeds over een website beschikt dan kan ik uw website omzetten in een dynamische website.


 

Hebt u vragen, aarzel niet om contact op te nemen.

imperatris


© 2024 www.ralev.be