www.ralev.be

Database's.

home

- Ontwerpen en implementeren

- Beheren

- Genereren van diverse relevante rapportages.

- Initiëren van mailings via sms of e-mail.

- Onderhouden en opbouwen

-  ...

 

Database is een digitaal opgeslagen archief, ingericht met het oog op flexibele raadpleging en gebruik.

Databases spelen een belangrijke rol in financiële instellingen en moderne bedrijven.

Ik ondersteun u in het efficiënt organiseren van belangrijkste bedrijfsprocessen.

Ik ontwerp, implementeer en beheer databasesystemen in een moderne bedrijf omgeving  voor zoveel éénmanszaken als starters, KMO’s en internationale bedrijven.

Ik stel databases op die voldoen aan de volgende minimale voorwaarden:

- Gegevens kunnen eenvoudig worden opgeslagen.

- Gegevens kunnen eenvoudig worden opgezocht en doorzocht.

- Gegevens kunnen eenvoudig gewijzigd worden.

- Gegevens kunnen eenvoudig verwijderd worden zonder dat dat de werking van dat systeem nadelig is beïnvloedt.

 

 

Eens project op punt staat, kan ik organiseren de back-ups en recovery van de databank en zijn server, security, replicatie en een hoge beschikbaarheid van de database organiseren.

 

Gebruikte database technologien zijn:

SQL

SQL

 

Structured Query Language (afgekort SQL) is een ANSI/ISO-standaardtaal voor een relationeel 'database management systeem' (DBMS). Het is een gestandaardiseerde taal die gebruikt kan worden voor taken zoals het opbouwen, bevragen en het aanpassen van gegevens in een relationele databank.

MYSQL

MYSQL

 

MySQL is een opensource-managementsysteem voor relationele databases (RDBMS). SQL is de taal die wordt gebruikt om databases van dit systeem op te bouwen, te bevragen en te onderhouden. MySQL werd  vooral gebruikt voor internettoepassingen die werken met veel gegevens zoals webschops, CMS's en andere veel eisende internettoepasingen, meestal in combinatie met PHP..


 

Hebt u vragen, aarzel niet om contact op te nemen.

imperatris


© 2024 www.ralev.be