www.ralev.be

Technologieen.

home

 

Ik ontwerp, bouw, implementeer, test en onderhoud uw software op maat, die ik maak om uw en/of uw werknemers leven eenvoudiger te maken.

Ons doel is om uw  bedrijfsprocessen te optimaliseren en te automatiseren.

Uw bedrijfsprocessen staan centraal.

 

 

Bij het ontwikkelen van software op maat ga ik als wolgt te werk:

wd

VB.NET

 

Visual Basic dot net (afgekort VB.NET) ik gebruik als ontwikkelplatform voor windowstoepassingen, automatisatie van bureau toepassingen, automatisatie van Office toepassingen zoals Excel en Word, databankprogrammatie (Access – SQLServer – MySQL), registerbewerkingen, encryptering .

wd

JAVA

 

Java is een platformonafhankelijke taal. Meestal gebruik ik java als programma's moeten werken ook op andere dan Microsoft Windows platformen of moete over de internet op een web browser gestart en uitgevoerd worden . Java is zeer geshikt voor programmeren van mobile applicaties.

wd

SQL

 

Structured Query Language (afgekort SQL) is een ANSI/ISO-standaardtaal voor een relationeel 'database management systeem' (DBMS). Het is een gestandaardiseerde taal die gebruikt kan worden voor taken zoals het opbouwen, bevragen en het aanpassen van gegevens in een relationele databank.

wd

MYSQL

 

MySQL is een opensource-managementsysteem voor relationele databases (RDBMS). SQL is de taal die wordt gebruikt om databases van dit systeem op te bouwen, te bevragen en te onderhouden. MySQL werd  vooral gebruikt voor internettoepassingen die werken met veel gegevens zoals webshops, CMS's en andere veel eisende internettoepasingen, meestal in combinatie met PHP..

wd

PHP

 

Hypertext Preprocessor (afgekort PHP) is een scripttaal, die bedoeld is om op webservers dynamische webpagina's te creëren. Talloze website worden dynamisch gegenereerd door PHP-scripts en bijna net zo vaak wordt een database (meestal MySQL) gebruikt om de gegevens voor de webpaginas op te slaan of op te halen en om in de browser te presenteren.

wd

ASP.NET

 

Active Server Pages (afgekort ASP) is van oorsprong een Microsoft-technologie. ASP.NET is een manier om op webserver webpagina's te genereren met behulp van programmacode en gegevens uit database (meestal SQL). Met ASP.NET is het mogelijk een website te maken, die duizenden mogelijke resultaten kan produceren, afhankelijk van wat de bezoeker vraagt. Bovendien kunnen duizenden gebruikers (tegelijkertijd) gebruikmaken van hetzelfde programma.

wd

VBA

 

Visual Basic for Applications (afgekort VBA) is een programmeertaal die bestemd is om Office applicatieprogramma's te automatiseren en de functionaliteit van de applicaties kan daardoor worden uitgebreid.

wd

VBScript

 

VBScript ik gebruik vooral voor systeembeheerder omdat VBScript is een krachtige hulpmiddel voor automatisering dan de batch-bestanden en VBScript kan worden gebruikt in Active Server Pages in een webomgeving. De code kan ook op zichzelf worden uitgevoerd op het Windows-platform. VBScript kan ook gebruikt worden in de webbrowser Internet Explorer als cliënt-sided script en alternatief voor Javascript.

wd

Flash

 

Flash is een computerprogramma waarmee webapplicaties (zoals websites en reclame-uitingen bij websites, zogenaamde banners), animaties en webvideo's gemaakt kunnen worden. Per tijdseenheid bepaalt ik samen met klant wat de bezoeker te zien krijgt.

wd

AS3 en AS2(action script 2 en 3)

 

Tegenwoordig beschikt Adobe Flash over een eigen programmeertaal: ActionScript, waarmee men volwaardige websites en applicaties kan ontwikkelen. In nieuwere versies van Flash is het door de toevoeging van het LoadVars-object mogelijk gemaakt gemakkelijker te communiceren met MySQL en PHP, waardoor er een wereld opengegaan is voor het gebruiken van dynamische gegevens. In Flash 8 is Actionscript aangepast, en Actionscript 2.0 is toegevoegd en in 2007 is, bij het verschijnen van Adobe Flash CS3, Actionscript 3 geïntroduceerd. Alle versies kunnen nog gebruikt worden.

wd

DHTML

 

Dynamic HTML (afgekort DHTML) is een term die gebruikt wordt voor interactieve webpagina's. Deze pagina's maken gebruik van een combinatie van HTML, een scripttaal in de browser zoals JavaScript, en CSS.

wd

HTML

 

HyperText Markup Language (afgekort HTML) is een opmaaktaal voor de specificatie van documenten, voornamelijk bedoeld voor het World Wide Web (afgekort WWW).

wd

CSS

 

Cascading Style Sheets (afgekort tot CSS), stijlbladen, zijn een mogelijkheid om de vormgeving van webpagina's los te koppelen van hun feitelijke inhoud en centraal vast te leggen. De CSS-informatie voor de vormgeving van het document wordt toegevoegd aan de HTML-code ervan.

wd

AJAX/WEB 2.0

 

Asynchronous JavaScript And XML (afgekort AJAX) is een term voor het ontwerp van interactieve webpagina's waarin asynchroon gevraagde gegevens worden opgehaald van de webserver. Daardoor hoeven dergelijke pagina's niet in hun geheel ververst te worden door gebruik te maken van XMLHttpRequest hoeft de webpagina niet opnieuw ververst te worden om nieuwe inhoud te krijgen.

wd

Javascript

 

Javascript is een scripttaal die veel gebruikt wordt om webpagina's interactief te maken en kleine webapplicaties voor webpagina's te ontwikkelen.

wd

XML

 

Extensible Markup Language (afgekort XML) is een standaard van het World Wide Web Consortium voor de syntaxis van formele opmaaktalen waarmee men gestructureerde gegevens kan weergeven in de vorm van platte tekst. Het XML-formaat wordt gebruikt om gegevens op te slaan en om gegevens over het internet te versturen (zoals in AJAX).

wd

Mobiele technologiën .

 

Extensible Markup Language (afgekort XML) is een standaard van het World Wide Web Consortium voor de syntaxis van formele opmaaktalen waarmee men gestructureerde gegevens kan weergeven in de vorm van platte tekst. Het XML-formaat wordt gebruikt om gegevens op te slaan en om gegevens over het internet te versturen (zoals in AJAX).


 

Hebt u vragen, aarzel niet om contact op te nemen.

imperatris


© 2024 www.ralev.be